Oqv0soznrea0js5tqpvw

หลักสูตร ICBT เพื่อต่อสู้กับอาการของความเสียใจ และภาวะซึมเศร้า

เรียนทักษะเพื่อเป็นนักบำบัดส่วนตัวของคุณเอง

   ดูตัวอย่าง

(1) ส่วนแรกคือ “การตระหนักรู้” ในหัวข้อนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาการของภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล และคุณจะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับอาการของคุณ


(2) ในส่วนที่สองคุณจะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องของพฤติกรรมกับความรู้สึกและความคิดของคุณ

หัวข้อการเรียนรู้หลักในส่วนนี้: เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก ความคิด และการกระทำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะสามารถช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้


(3) ในส่วนที่สามเราจะมาสังเกตถึงรูปแบบทางความคิดให้ละเอียดมากขึ้น รวมถึงเหตุผลที่มันเป็นหัวใจสำคัญของความรู้สึกและพฤติกรรมของเรา หัวข้อการเรียนรู้หลักในส่วนนี้: เรียนรู้ถึงวิธีการสังเกตกิจกรรมทางจิตใจ

(4) ในส่วนที่สี่คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการรับมือทางด้านจิตใจต่างๆเพื่อเอาชนะความรู้สึกที่ย่ำแย่ เราจะขอให้คุณสร้างเครื่องมือป้องกันจิตใจส่วนตัวขึ้นจากกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง


(5) ในส่วนที่ห้าคุณจะได้เรียนรู้ถึงเหตุผลที่คุณควรจะพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น


(6) ในส่วนที่หกเราอยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปดูเครื่องมือต่างๆที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้ว คุณจะต้องทำการฝึกฝนและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับไปประสบกับอาการเดิมซ้ำ นอกจากนี้เราอยากจะขอให้คุณสร้างเป้าหมายและแผนกิจกรรมของคุณขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากการประเมินสุขภาพจิตครั้งสุดท้ายและจากความก้าวหน้าที่คุณทำได้จนถึงปัจจุบัน


ผู้ฝึกสอนของคุณ


Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

หลักสูตร


  บทนำสู่โปรแกรม Tankeboksen AS iCBT
สามารถใช้ได้ใน วัน
วัน หลังจากคุณลงทะเบียน
  ทดสอบสุขภาพจิต
สามารถใช้ได้ใน วัน
วัน หลังจากคุณลงทะเบียน
  โปรแกรม iCBT สำหรับการแก้ปัญหาความโศกเศร้าและโรคซึมเศร้า
สามารถใช้ได้ใน วัน
วัน หลังจากคุณลงทะเบียน
  4. เรียนรู้ว่าปฏิบัติอย่างไร
สามารถใช้ได้ใน วัน
วัน หลังจากคุณลงทะเบียน
  5. ฝึกฝน และทบทวน
สามารถใช้ได้ใน วัน
วัน หลังจากคุณลงทะเบียน
  6. หมั่นฝึกฝนเพื่อ ความก้าวหน้าของคุณ
สามารถใช้ได้ใน วัน
วัน หลังจากคุณลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

เริ่มกันเลย!